BLIJMOEDIGHEID

Van Dale geeft onder meer als betekenissen ‘opgeruimd van geest’, ‘opgewekt’ en ‘leed en tegenspoed aanvaardend’.

Deze laatste betekenis zegt al dat het niet gaat om een opgeschroefd optimisme, dat blind is voor wat er mis en moeilijk is.

Blijmoedigheid heeft met ‘moed’ te maken – een karakterhouding die niet nodig is wanneer alles gladjes verloopt, maar pas wanneer er sprake is van barrières, tegenslag, zorg en onzekerheid.

Blijmoedigheid is een wijs samengaan van aandachtig luisteren (zonder de oren te sluiten voor wat minder aangenaam klinkt), van consultatie (ook van de zwakkeren, de ouderen, de marginalen, de stillen en de mopperaars – zowel buiten jezelf als in jezelf), van waardige opgewektheid, speciaal in moeilijke omstandigheden.

Een dergelijke blijmoedigheid is een langzaam werkend sociaal balsem, een elixer dat weer kracht schenkt.’

- Wil Derkse