OVER MIJ

Zolang ik me kan herinneren, liep ik rond met de gedachte: ‘Is dit het nou?’ Daar kon ik me niet bij neerleggen. Ik onderzocht wat het betekent op mens te zijn, wat de zin van het leven is, en zo nog wat grote vragen.

Ik studeerde Nederlands, toen wijsbegeerte (filosofie) en daarna volgde een master en de lerarenopleiding, beiden in filosofie.

Ik verdiepte me daarnaast ook in de psychologie en theologie, om te onderzoeken of daar wellicht de antwoorden op mijn vragen te vinden waren, en vergeleek die antwoorden met de antwoorden vanuit de filosofie. Uiteindelijk realiseerde ik me dat elke theorie een beschrijving is, en juist al die verschillende beschrijvingen me weg hielden van het antwoord op de vraag ‘Is dít het nou?’. De ervaring dat dít het is, werd mijn eigen antwoord op die vraag.

Ik volgde de opleiding familieopstellingen bij Els Thissen en gebruik deze methode in individuele consulten en groepsworkshops.